browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Samorząd uczniowski

 

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016/2017

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Roksana Jeske, kl. VI

Zastępca Przewodniczącego: Mikołaj Nawrocki, kl. VI

Skarbnik: Maciej Mróz, kl. VI

Sekretarz: Natalia Cetera, kl VI

Opiekun SU: mgr Anna Mikos