browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SZKOŁA

„MOJA SZKOŁA – MÓJ DRUGI DOM”

Jesteśmy szkołą, w której uczenie się i nauczanie są najważniejszymi procesami.
Rozwijamy umiejętności myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego.
Uczymy się aby wiedzieć, aby działać, aby być. Pracę swoją opieramy na takich wartościach jak: mądrość, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość i miłość.
Umożliwiamy wszystkim członkom szkolnej społeczności maksymalną realizację własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań. Kształtujemy potrzebę obcowania z szeroko pojętym dorobkiem kultury.
W szkole naszej panuje klimat wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności. Ważna jest dla nas współpraca oparta na partnerstwie między uczniami i pracownikami oraz między rodzicami a szkołą.