Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych nauczyciele naszej szkoły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspierają uczniów i przekazują im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wykorzystują:

  • dziennik elektroniczny,
  • mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Dlatego bardzo prosimy Rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości, zwłaszcza w e-dzienniku.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Ogłoszenie

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniem pracy szkoły proszę, aby rodzice chcący zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej lub Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dokonywali zgłoszeń drogą e-mailową na adres psp_buchcice@op.pl. Obecnie ważne jest zgłoszenie dziecka lub potwierdzenie kontynuacji nauki.
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Dyrektor Szkoły
Mariusz Ryś

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunitat MEN

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

II Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 4 marca bieżącego roku ośmioro uczniów klasy VII I VIII pod opieką mgr Anny Mikos i mgr Małgorzaty Wrony uczestniczyło w II Pieszym Rajdzie Tropem Wilczym Żołnierzy Wyklętych. Rajd powiązany był z terenowym quizem wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Nasz zespół uczniów w składzie: Dominika Pach, Szczepan Hajduk, Samuel Starzyk -odpowiadał na trasie w pięciu ważnych historycznie miejscach Tuchowa na pytania związane z Żołnierzem Wyklętym Franciszkiem Majewskim, ps. „Słony”, „Olek”, „Mściciel”, „Błyskawica”. Nasi uczniowie zajęli I miejsce. Rajd odbył się pod Honorowym Patronatem IPN Oddział Kraków. Prelekcję o powojennym podziemiu niepodległościowym na naszym terenie wygłosił dr Michał Wenklar z Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Krakowie. Organizatorem tej imprezy była Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. 


Opracowanie: mgr Anna Mikos
Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Ogłoszenie!!!

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach ogłasza zapisy do:

– Publicznego Przedszkola.

– Oddziału Przedszkolnego.

Zapisów można dokonać u Dyrektora Zespołu w godzinach pracy szkoły od dnia
09 – 27 marca 2020 r. Druki zapisów znajdują się u Dyrektora i wychowawców przedszkola oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Zespołu
mgr Mariusz Ryś

Zasady rekrutacji do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego: pobierz

Pobierz: załącznik nr 1a – deklaracja, załącznik nr 2a – wniosek, załącznik nr 2b – wniosek, zgoda na przetwarzanie danych, oświadczenie

Categories: Bez kategorii | Leave a comment