browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NAUCZYCIELE

mgr Mariusz Ryś – Dyrektor Zespołu, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

ks. mgr Dariusz Fudyma – nauczyciel religii
mgr Anna Stanuch – edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Kajmowicz – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Edyta Jagoda- Kucharzyk – edukacja przedszkolna
mgr Ewelina Dziedzic – edukacja przedszkolna, technika
mgr Anna Kwiek – edukacja przedszkolna
mgr Magdalena Gawron – nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Anna Mikos – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, historii
mgr Małgorzata Wrona- Gogola – nauczyciel przyrody, geografii, biologii, chemii
mgr Katarzyna Gawron – Sajdak – nauczyciel języka angielskiego, muzyki i plastyki
mgr Magda Lachowicz – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Łukasz Jurek – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
mgr Barbara Galas – nauczyciel fizyki
mgr Paweł Słowik – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Pyrek – logopeda
mgr Katarzyna Wojtowicz – psycholog