browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: wrzesień 2023

Życzenia MEiN

Warszawa, 4 września 2023 roku Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy ze względu na przypadającą w nim rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy i metody nauczania.Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały pozautarte dotąd … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment