browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: sierpień 2022

Ogłoszenie!

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie 1 września msza św. w kościele parafialnym w Buchcicach o godz. 8.00. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przejdą uroczystym pochodem do budynku szkoły gdzie nastąpi powitanie uczniów i nauczycieli. Następnie uczniowie udadzą się na spotkania z wychowawcami w salach szkolnych.

Categories: Bez kategorii | Leave a comment