browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Owoce w szkole

 

Nasza szkoła bierze udział w realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się trzy razy w tygodniu świeże owoce (m.in. jabłka, gruszki, truskawki) i warzywa (m.in. marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki) oraz soki zarówno owocowe jak i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce, warzywa oraz soki nie zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

 

owoce