browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

DOKUMENTY

Statut Publicznego Przedszkola w Buchcicach (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku) pobierz 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” w Buchcicach pobierz

Roczny Plan Pracy Przedszkola pobierz

Roczny Plan Pracy Szkoły pobierz

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły pobierz

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Przedszkola pobierz

Plan Doradztwa Zawodowego pobierz

Standardy Ochrony Małoletnich pobierz