browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: luty 2024

Ogłoszenie!

Dnia 29 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach. Tematem zebrania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawy bieżące. Prezes Towarzystwa Oświatowego: Piotr Okaz

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Nauka chemii przez zabawę

Od września do stycznia w klasie siódmej realizowany był program innowacyjny, który miał na celu zainteresować uczniów chemią jako nauką, pobudzić zmysł kreatywności wśród dzieci w połączeniu z aktywną edukacją chemiczną oraz zwiększyć wiedzę uczniów w sposób bardziej przystępny. W ramach zaplanowanych działań uczniowie uczestniczyli w chemicznych zabawach np. pierwiastkowe lotto, familiada chemiczna, wykonywali doświadczenia, … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment