browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klub bezpiecznego Puchatka

 

Ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” firmy Maspec i marki Puchatek, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki edukacyjne dla dzieci i broszury informacyjne dla rodziców, aby uwrażliwić ich na niektóre kwestie związane z bezpieczeństwem ich dzieci.

 

klub