browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: czerwiec 2024

Wycieczka w Pieniny

Pieniny to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych punktów na mapie naszego kraju, a ich piękno mogli podziwiać uczniowie klas: V, VI, VII na wycieczce szkolnej, która odbyła się pod koniec maja bieżącego roku. Widokowa trasa na Wysoki Wierch z Jaworek przez schronisko pod Durbaszką doprowadziła ich na najbardziej widokowy szczyt w Małych Pieninach. Przez szczyt przebiega … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment