browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: marzec 2020

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych nauczyciele naszej szkoły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspierają uczniów i przekazują im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wykorzystują: dziennik elektroniczny, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Dlatego bardzo prosimy Rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości, zwłaszcza w e-dzienniku. … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Ogłoszenie

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniem pracy szkoły proszę, aby rodzice chcący zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej lub Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dokonywali zgłoszeń drogą e-mailową na adres psp_buchcice@op.pl. Obecnie ważne jest zgłoszenie dziecka lub potwierdzenie kontynuacji nauki. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Dyrektor Szkoły … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunitat MEN

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

II Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 4 marca bieżącego roku ośmioro uczniów klasy VII I VIII pod opieką mgr Anny Mikos i mgr Małgorzaty Wrony uczestniczyło w II Pieszym Rajdzie Tropem Wilczym Żołnierzy Wyklętych. Rajd powiązany był z terenowym quizem wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Nasz zespół uczniów w składzie: Dominika Pach, Szczepan Hajduk, Samuel Starzyk -odpowiadał na trasie w … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Ogłoszenie!!!

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach ogłasza zapisy do: – Publicznego Przedszkola. – Oddziału Przedszkolnego. Zapisów można dokonać u Dyrektora Zespołu w godzinach pracy szkoły od dnia 09 – 27 marca 2020 r. Druki zapisów znajdują się u Dyrektora i wychowawców przedszkola oraz na stronie internetowej szkoły. … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment