browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: sierpień 2023

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo, w poniedziałek 4 września tj. poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny 2023/2024. Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny rozpocznie się o godzinie 8:00 w kościele parafialnymw Buchcicach, a po niej wraz z pocztem sztandarowym – przejdziemy pod obelisk. Następnie w szkole na sali gimnastycznej odbędzie się oficjalne rozpoczęcie i spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

Categories: Bez kategorii | Leave a comment