browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

RODO

 

Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Kliknij, aby pobrać