browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: październik 2012

Ogłoszenie zwycięzcy postępowania ofertowego nr 3/2012 z dnia 27.09.2012r.

W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi transportowej, związanej z przewozem na wycieczkę edukacyjną do Pacanowa uczniów i uczennic klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach, na potrzeby realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III … Continue reading »

Leave a comment