browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bez kategorii

Życzenia MEiN

Warszawa, 4 września 2023 roku Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy ze względu na przypadającą w nim rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy i metody nauczania.Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały pozautarte dotąd … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo, w poniedziałek 4 września tj. poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny 2023/2024. Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny rozpocznie się o godzinie 8:00 w kościele parafialnymw Buchcicach, a po niej wraz z pocztem sztandarowym – przejdziemy pod obelisk. Następnie w szkole na sali gimnastycznej odbędzie się oficjalne rozpoczęcie i spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Stop przemocy- warto wiedzieć…

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Wyjazd na gokarty

02.06.2023 r. w naszej szkole odbył się wyjazd na gokarty na TOR KARTINGOWY SPEED RACE w Tarnowie. Uczniowie na wycieczkę wybrali się w godzinach popołudniowych. Wyjazd łączył tematykę bezpieczeństwa z dobrą zabawą i pasjonującą rywalizacją z wykorzystaniem gokartów. Uczniowie mieli okazję zapoznania się i kontaktu z pojazdami mechanicznymi, jakimi są gokarty oraz nabycia wiedzy i … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment

Wycieczka do Tarnowa

02.06.2023 r. odbyła się wycieczka dla przedszkolaków do sali zabaw ,,Kulka” w Tarnowie. W wycieczce wzięło udział 22 najmłodsze osoby z naszej szkoły. Celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez wspólną zabawę. Wycieczka ta była okazją do świetnej zabawy i rozładowania dziecięcej energii, ale i na rozwijanie sprawności fizycznej. Przedszkolaki z ogromną … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Leave a comment