browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ogłoszenie zwycięzcy postępowania ofertowego nr 1/2012 z dnia 30.08.2012r.

Posted by on 13 września 2012

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów pomocniczych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez

Sklep papierniczo- biurowy

Danuta Piątek

ul. Kolejowa 4, 33-170 Tuchów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *