browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ogłoszenie zwycięzcy postępowania ofertowego nr 2/2012 z dnia 12.09.2012r.

Posted by on 27 września 2012

W związku z zapytaniem ofertowym na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych” pt. „Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I- III SP w Buchcicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez

NOVUM

Wyposażenie Placów Zabaw 

Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12 – 130 Pasym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *