browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Realizujemy program „Książki naszych marzeń”

Posted by on 20 marca 2016

logo-knm-780x466Nasza szkoła przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono do biblioteki szkolnej nowe pozycje na kwotę 1258,28 złotych. W październiku uczniowie zostali zapoznani z programem. Następnie planowany zakup książek został skonsultowany z Miejską Biblioteką Publiczną w Tuchowie oraz uczniami, którzy zgłaszali własne propozycje. Od miesiąca lutego uczniowie kl. II i III uczestniczą w akcji „ Poczytaj mi starszy kolego” polegającej na głośnym czytaniu książek dzieciom z oddziału przedszkolnego. Podczas zebrania z rodzicami ( 9 marca) odbyła się prelekcja bibliotekarki na temat „ Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży” połączona z rozdaniem ulotek edukacyjnych. Dnia 17 marca odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Każda klasa realizuje projekt czytelniczy.

mgr Anna Stanuch

Comments are closed.