browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ZAJĘCIA SPORTOWE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Posted by on 20 grudnia 2016

Po Świętach odbędą się zajęcia sportowo rekreacyjne z zakresu zespołowych gier w Hali MOSiR w Tuchowie. W zajęciach uczestniczyć mogą uczniowie klas IV-VI posiadający pisemną zgodę od rodziców na udział. Za przyjazd i powrót dzieci odpowiadają rodzice.

Harmonogram zajęć: 27.12.2016 (wtorek) godz: 9:00 -11:00

29.12.2016 (czwartek) godz: 9:00 -11:00

 Opiekun: mgr Paweł Słowik

Comments are closed.