browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uwaga konkurs!

Posted by on 8 grudnia 2017

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły a także do dzieci z naszego przedszkola.
Cele konkursu:
– podtrzymywanie i kultywowanie tradycji urządzania szopek betlejemskich,
– uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych,
– rozwijanie poczucia estetyki.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy konkursu wykonują szopkę bożonarodzeniową przy użyciu dowolnych materiałów.
2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna.
3. Prace powinny być własnością autorów.
Kryteria oceny prac
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– inwencja twórcza, pomysłowość,
– tradycyjność i nawiązanie do kanonu szopki,
– walory artystyczne pracy.

Termin składania prac konkursowych mija 15 grudnia 2017 roku. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel Ewelina Dziedzic.

Comments are closed.