browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Posted by on 14 marca 2019

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

Wilki” Zbigniew Herbert

4 marca 2019r. uczniowie klasy VIII pod opieką wychowawców pokonali pieszo trasę na Cmentarz nr 158 w Tuchowie na Garbku, biorąc udział w Pieszym Rajdzie Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Siedliskach w ramach projektu „Poznaj polskie drogi do niepodległości”. Podobnie jak każda szkoła biorąca udział w rajdzie, uczniowie otrzymali pakiety startowe, składające się z plastronów, batonów energetycznych oraz tabliczki z Żołnierzem Wyklętym. Patronem grupy z Buchcic był Podporucznik Zdzisław Stanisław Badocha ps. „Żelazny”, harcerz, ppor. Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1942-1944, zastępca d-cy 9 patrolu 23 Ośrodka Dywersyjnego Ignalino – Nowe Święciany, w latach 1944-1946 dowódca szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Uroczystości polowe rozpoczęto od wysłuchania przejmującej Ballady o Rotmistrzu Pileckim autorstwa Lecha Makowieckiego oraz powitania zebranych uczestników. Odczytano nazwiska wszystkich pozostałych patronów grup: Majora Hieronima Kazimierza Dekutowskiego ps. „Zapora” „Odra”, Majora Zygmunta Edwarda Szendzielarza ps. „Łupaszka”, Podpułkownika Łukasza Konrada Cieplińskiego, ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik” , „Grzmot”, Porucznika Franciszka Majewskiego ps. „Słony”, „Olek”, „Mściciel”, „Błyskawica”, Podporucznika Tadeusza Zawadzkiego ps. „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy”, „Tadeusz” , „Zośka”, Podporucznika Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Porucznika Jana Rodowicza ps. „Anoda”, Starszego Sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, Podporucznika Anatola Radziwonika ps. „Olech”, Danuty Heleny Siedzikównej ps.”Inka”, kapitana Zdzisława Brońskiego ps.”Uskok”, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” „Druh”, generała brygady Augusta Emila Fieldorfa ps. “Nil”,Wachmistrza Józefa Franczaka ps. “Lalek”, “Laluś”, “Laleczka”, “Guściowa”.

Uwieńczeniem rajdu była niezwykle ciekawa i pouczająca prelekcja Michała Masłowskiego, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN na temat sytuacji politycznej w kraju po II wojnie światowej oraz życia i walki Żołnierzy Niezłomnych, którzy do samego końca walczyli o niepodległość Polski stawiając opór sowietyzacji.


Opracowanie: mgr Katarzyna Gawron- Sajdak

Comments are closed.