browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakończenie roku szkolnego

Posted by on 11 lipca 2019

Do zobaczenia w dorosłym życiu
Na innej drodze, na innym szlaku
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
Wśród masy pytań w pełnym plecaku.

19 czerwca zakończyliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym, po raz ostatni zebraliśmy się w budynku szkoły. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy VIII wręczyli świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty i pamiątkowe dyplomy. Podczas uroczystości wręczone zostały także listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów oraz podziękowania dla rodziców uczniów klasy VIII, którzy przez lata aktywnie działali na rzecz szkoły poprzez pracę w Radzie Rodziców. Najlepsi uczniowie poszczególnych klas otrzymali z rąk dyrektora świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły podziękował nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę, rodzicom za współpracę, Radzie Rodziców za działania podejmowane na rzecz uczniów i rozwoju szkoły oraz wszystkim, którzy ze szkołą współpracowali i ją wspierali. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu świeżo upieczonych absolwentów szkoły. Uczniowie klasy VIII, absolwenci szkoły, złożyli podziękowania dyrektorowi i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, opiekę i troskliwość, a uczniowie VII klasy pożegnali się ze swoimi starszymi kolegami ciepłymi słowami.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

Comments are closed.