browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Posted by on 9 września 2019
W dniu 2 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Jak co roku, nowy rok szkolny rozpoczęto Mszą św., po czym wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły.
Tradycyjnie, jako gospodarz szkoły, przemawiała Pani Dyrektor Mariusz Ryś witając serdecznie: prezesa Towarzystwa Oświatowego – pana Piotra Okaza, grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz przedszkolaków.
Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się m. in. z planem zajęć i podzielili wrażeniami z minionych wakacji. Życzymy wszystkim owocnego roku szkolnego!

Comments are closed.