browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Posted by on 1 października 2019

W dniu 30 września, jak co roku, odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Buchcicach wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało ogółem dziesięcioro uczniów z klas IV-VIII. Troje uczniów z klasy IV, troje uczniów z klasy VI, dwoje uczniów z klasy VII i dwoje uczniów z klasy VIII.

Komisja Wyborcza w składzie: Dominika Pach, Anita Polak, Sebastian Gut odpowiedzialna była za przebieg wyborów i liczenie głosów. Wydano 42 karty do głosowania z nazwiskami i imionami dziesięciorga kandydatów ułożonymi według kolejności alfabetycznej.

Komisja odnotowała dwa głosy oddane w sposób nieważny. W wyniku głosowania tajnego, równego i bezpośredniego został wybrany Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach w następującym składzie:

Przewodniczący: Tobiasz Armatys

Zastępca: Szczepan Hajduk

Sekretarz : Julia Dynarowicz

Skarbnik: Hubert Kamykowski.

Gratulujemy zaufania społeczności uczniowskiej i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Opiekun Samorządu: mgr Anna Mikos

Comments are closed.