browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Posted by on 2 lutego 2020

Całkowity koszt programu wynosi 3100 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 2480 zł. Wkład własny 620 zł. Zakupiono 242 książki, w tym 51 lektur: co stanowi 21,1% zakupionych książek.

W czasie realizacji programu wykonane zostały następujące zadania.

 1. Zorganizowane wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.
  I. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą” (12.04.2019 r.). W konkursie brały udział przedszkolaki i uczniowie, którzy występowali w 3 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie kl. I-III, uczniowie klas V-VIII. Każdy uczestnik zaprezentował 2 wiersze polskich poetów dostosowane do wieku wykonawcy. Wyłonieni zwycięzcy, po dwie osoby z każdej kategorii wiekowej, reprezentowali szkołę w gminnym konkursie recytatorskim.
  II. Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyła się impreza środowiskowa „Czytamy razem” z udziałem mam i dzieci klas I-III z okazji Dnia Matki i Dziecka. Impreza miała charakter czytelniczo- rekreacyjny i odbyła się nad stawem. Mamy czytały dzieciom przywiezione z biblioteki książki. Uczniowie w grupach rozwiązywali test czytelniczy związany z baśniami i legendami, rozwiązywali zagadki i uzupełniali krzyżówki, łączyli autora z tytułem książki. W razie wątpić dzieci mogły korzystać z pomocy mam. Uczniowie klasy III interpretowali ruchem wybrane wiersze Jana Brzechwy o zwierzętach, a mamy odgadywały tytuł wiersza. W przerwie między kolejnymi zadaniami czytelniczymi dzieci i mamy grały w piłkę w mieszanych zespołach. Był też czas na grillowanie i słodkie nagrody.
  III. Przeprowadzono 2 konkursy plastyczne o charakterze czytelniczym. Uczniowie kl. I-IV wykonali dowolną techniką plastyczną pracę pt. „Najciekawsza zakładka do książki”. Z kolei uczniowie klas VI-VIII wykonali „Plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo”. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na gazetce ściennej.
  IV. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (27.09.2019 r.)w naszej szkole był okazją , by uświadomić uczniom, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać. Wychowawcy klas otrzymali informację zachęcającą do poświęcenia w tym dniu kilku minut na zajęciach na głośne czytanie. Podczas długiej przerwy uczniowie klas starszych czytali młodszym kolegom. Czytanie było przerywane zabawami ruchowymi. Młodszym uczniom szczególnie spodobały się rymowanki z książki „Sny i tobołki Pana Pierdziołki”. Nauczyciele zachęcali uczniów do głośnego czytania w domu, wspólnie z rodzicami, w niedzielę- 29 września 2019r.
  V. Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (09.10.2019 r.). Uczniowie klas I-IV odbyli fantastyczną podróż po świecie bajek i baśni. Byli w bibliotece, zwiedzili otoczenie i czytali w plenerze wybierając książki z budek usytuowanych na dworze. Uczestniczyli w warsztatach podczas, których ozdabiali karmelowe koziołki oraz oglądali film w kinie.
  VI. Akcja czytelnicza „Listopadowe weekendy z książką i jabłkiem” (od 01.11 do 01.12.2019 r.) Polegała na minimum 10-minutowym czytaniu w każdy dzień weekendu ( można było czytać także 1 XI i 11 XI) i spożyciu minimum jednego jabłka. Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głosowania, na których widniało drzewko z jabłkami i konkretną datą. Po czytaniu i zjedzeniu jabłka uczestnik zamalowywał jabłko, a rodzic w tabeli na odwrocie potwierdzał podpisem czas czytania i ilość zjedzonych jabłek. W akcji wzięło łącznie 18 uczniów, co stanowi 40,9% uczniów szkoły. Uczestnicy akcji czytali łącznie 4660 minut, czyli 77,7 godzin i zjedli 235,5 jabłek.
  VII. Spotkanie autorskie z poetką i blogerką Janiną Halagardą (04.12.2019 r.). W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolaki. Autorka opowiedziała o swojej twórczości, zaprezentowała tomiki poezji dla dzieci i dorosłych, w których zawarte są jej wiersze: „Zimowe całusy”, Koszyczek Mańki”, „Malowane fraszki”, „Wiersze dla dzieci”, „Jeden uśmiech, jedna łza”. Poetka czytała wiersze, a także zapraszała dzieci do czytania lub ilustrowania ich gestem lub słowem. Przygotowała także wiele konkursów, w których można było otrzymać nagrodę w postaci książki z jej wierszami. Na koniec uczniowie wspólnie z poetką tworzyli wiersz wprowadzający w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
  VIII. Z wizytą w Bibliotece Publicznej w Tuchowie. (03.12.2019 r.) W wycieczce uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Najpierw Dyrektor biblioteki zapoznała uczniów z ofertą biblioteki, tj. wypożyczanie książek, wystawy prac plastycznych, organizowanie kursów i spotkań autorskich, oglądanie filmów , spotkania w Dyskusyjnych Klubach Książki. Później uczniowie brali udział w warsztatach. Młodsze dzieci wysłuchały opowiadania Astrid Lindgren pt. „Boże Narodzenie w Bullerbyn” a potem wykonały pracę plastyczne na temat „Jaki prezent ucieszyłby bohatera literackiego”. Powstałe prace zostały wyeksponowane w Małej Galerii. Młodzież zmierzyła się z trudnym tematem, jakim są stereotypy. Rozmawiali o tym jak powstają, w czym mogą pomagać, a w czym nas ograniczają. Uczniowie będący czytelnikami biblioteki skorzystali z okazji i wymienili książki.
  IX. Kiermasz taniej książki z Księgarnią w Tuliszkowie. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas VI-VII prowadzili na terenie szkoły kiermasz książek z Księgarni w Tuliszkowie. Był to dobry sposób na zakup prezentu na mikołajki lub pod choinkę oraz promowanie mody na czytanie.

 1. Zorganizowane spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Podczas ogólnego zebrania z rodzicami (25.09.2019 r.) bibliotekarka przedstawiła prezentację na temat roli książki w życiu dzieci i młodzieży oraz jak kształtować nawyki czytelnicze. Podkreśliła, że sukces człowieka zależy w dużej mierze od wiedzy, a kluczem do wiedzy jest czytanie. Nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Następnie omówiła fazy rozwojowe dziecka, uzasadniła dlaczego trzeba czytać dzieciom od najmłodszych lat i jakie książki dobrać do wieku czytelnika. Czytanie książek ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka (oddziałuje na uczucia, przekazuje wzorce moralne, rozwija wyobraźnię, wyrabia dobre nawyki, uczy wyrażać emocje). Czytanie pozwala odnieść sukces w szkole i życiu dorosłym ( rozwija język, myślenie i słownictwo, ćwiczy pamięć, uczy prawidłowej pisowni, uczy koncentracji i kreatywności). Czytanie prawidłowo rozwija lewą półkulę mózgu. Czytanie jest dobrym sposobem na nudę, dostarcza rozrywki i emocji, może bawić smucić , być przewodnikiem po świecie i innych kulturach. Wspólne czytanie książek zbliża emocjonalnie dziecko z rodzicem, otwiera drogę do trudnych rozmów, chroni przed wieloma problemami w wieku dorastania. Bibliotekarka zachęcała rodziców do głośnego 20 –minutowego czytania dziecku.

 1. Zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Każda klasa zrealizowała jeden projekt czytelniczy.

W przedszkolu zrealizowano projekt „Poczytaj mi starszy kolego”, który polegał na 10- minutowym czytaniu przedszkolakom wybranych książeczek przez uczniów klas VI-VIII, 3 razy w tygodniu . Dzieci wykonywały prace plastyczne w oparciu o wysłuchane teksty.

Klasa I zrealizowała projekt „Wierszykowo”, który polegał na czytaniu wierszy różnych autorów podczas zajęć oraz samodzielnie w domu. Następnie każdy uczeń wybrał wiersz, wykonał do niego ilustrację oraz zamieścił na niej imię, nazwisko autora i tytuł wiersza.

Klasa II zrealizowała projekt „Zwierzęta duże i małe na kartach książek”, który polegał na samodzielnym czytaniu książek o zwierzętach, napisaniu krótkiego streszczenia wzbogaconego ilustracją zachęcającą do ich przeczytania. Z prac dzieci powstał album przeczytanych książek.

Klasa III zrealizowała projekt „Podróże z Nelą” polegający na przeczytaniu wybranej książki z serii „Nela mała reporterka”, wykonaniu ilustracji oraz napisaniu listu do bohaterki. Klasa IV zrealizowała projekt „Moja ulubiona książka z biblioteki” polegający na przeczytaniu wybranej książki, zilustrowaniu jej fragmentu i napisaniu mini recenzji.

Klasa IV zrealizowała projekt „Moja ulubiona książka z biblioteki” polegający na przeczytaniu wybranej książki, zilustrowaniu jej fragmentu i napisaniu mini recenzji.

Klasa VI zrealizowała projekt „Mój ulubiony bohater”. Uczniowie czytali książki z uwzględnieniem nowości, rysowali bohatera i pisali krótką charakterystykę.

Klasa VII zrealizowała projekt „Poznaj książkę po cytacie”. Uczniowie czytali książki. Następnie przeprowadzono testu ze znajomości cytatów składający się z 15 pytań. Średnia testu wyniosła 88%.

Klasa VIII zrealizowała projekt „Porównaj książkę z jej adaptacją filmową”. Uczniowie wykonali w 3 grupach prezentacje multimedialne, w których porównali następujące książki „Opowieść wigilijna”, „Hobbit” i „W pustyni i w puszczy” z ich adaptacjami filmowymi.

Efektami zrealizowanych projektów klasowych oraz innych podejmowanych działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cała społeczność szkolna pochwaliła się podczas podsumowania, które odbyło się 17 grudnia 2019r. Podczas podsumowania zostały wręczone nagrody i dyplomy.

 1. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów/ umożliwienie wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki codziennie (przed lekcjami, podczas przerw) niezależnie od harmonogramu pracy biblioteki. Na okres ferii zimowych mogli wypożyczyć większą ilość książek (4-5 pozycji). Mogli wymienić przeczytane książki w pierwszym tygodniu ferii w godzinach przedpołudniowych. W czasie wakacji letnich biblioteka była czynna w godzinach przedpołudniowych (do 10 lipca) Uczniowie otrzymali od wychowawców pisemną informację o godzinach, w których mogą korzystać z biblioteki. Dyrektor szkoły poinformował o możliwości korzystania z biblioteki podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

 1. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach.

Ze względu na potrzeby uczniów związane głównie z trudnościami w czytaniu oraz problemami logopedycznymi zakupiono książeczki do nauki czytania z serii: Zaczynam czytać, Już czytam, Czytam sobie, Czyta się- poziom 1,2,3, książki z powiększoną czcionką oraz wiersze i bajki logopedyczne i terapeutyczne.

 1. Współpraca z bibliotekami publicznymi w zakresie planowania zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

Wstępną listę książek przewidzianych do zakupu skonsultowano z Panią Dyrektor oraz pracownikami Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Uwzględniono w zakupach pozycje, które zdaniem pracowników biblioteki są chętnie czytane przez dzieci i młodzież,
m. in. serie Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Mądra mysz, serie dla dzieci młodszych do samodzielnego czytania, np. Czyta się. Poinformowano rodziców dzieci przedszkolnych o udziale Biblioteki Publicznej w Tuchowie w II edycji projektu „Mała książka, wielki człowiek”. Informacja o celach i przebiegu akcji została zamieszczona na gazetce informacyjnej dla rodziców w przedszkolu. Uczniowie są zachęcani do korzystania z oferty biblioteki oraz do udziału w konkursach.

Wnioski z realizacji Programu

Realizacja zadań wynikających z Realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaowocowała zwiększeniem ilości wypożyczonych książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o książki zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami czytelników oraz lektury szkolne. Uczniowie, zwłaszcza młodszych klas, chętnie uczestniczyli w akcjach promujących czytelnictwo. Wszyscy uczniowie zrealizowali i zaprezentowali projekty czytelnicze. Dodatkowo klasy II i III realizują projekt czytelniczy ”Kto czyta nie błądzi” polegający na czytaniu 2 razy w tygodniu fragmentów wybranej książki i zaprezentowaniu jej w „Dzienniczku ciekawej książki”. Wzrosła świadomość rodziców w zakresie znaczenia książki dla rozwoju dzieci. Zwiększyła się ilość dzieci zapisanych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Część rodziców dzieci przedszkolnych bierze udział w kampanii „Mała książka wielki człowiek”. Rodzice, głównie młodszych klas zaangażowali się w imprezę środowiskową „Czytamy razem” oraz akcję „Listopadowe weekend z książką i jabłkiem”. Mamy nadzieję, że podjęte działania wpłyną na wyrobienie nawyku czytania u uczniów.

Serdecznie dziękuję uczniom, nauczycielom i rodzicom, pracownikom Biblioteki Publicznej w Tuchowie, którzy zaangażowali się we właściwą realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Galeria zdjęć

Bibliotekarz: Anna Stanuch

Comments are closed.