browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

II Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Posted by on 11 marca 2020

W dniu 4 marca bieżącego roku ośmioro uczniów klasy VII I VIII pod opieką mgr Anny Mikos i mgr Małgorzaty Wrony uczestniczyło w II Pieszym Rajdzie Tropem Wilczym Żołnierzy Wyklętych. Rajd powiązany był z terenowym quizem wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Nasz zespół uczniów w składzie: Dominika Pach, Szczepan Hajduk, Samuel Starzyk -odpowiadał na trasie w pięciu ważnych historycznie miejscach Tuchowa na pytania związane z Żołnierzem Wyklętym Franciszkiem Majewskim, ps. „Słony”, „Olek”, „Mściciel”, „Błyskawica”. Nasi uczniowie zajęli I miejsce. Rajd odbył się pod Honorowym Patronatem IPN Oddział Kraków. Prelekcję o powojennym podziemiu niepodległościowym na naszym terenie wygłosił dr Michał Wenklar z Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Krakowie. Organizatorem tej imprezy była Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. 


Opracowanie: mgr Anna Mikos

Comments are closed.