browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ogłoszenie

Posted by on 18 marca 2020

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniem pracy szkoły proszę, aby rodzice chcący zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej lub Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dokonywali zgłoszeń drogą e-mailową na adres psp_buchcice@op.pl. Obecnie ważne jest zgłoszenie dziecka lub potwierdzenie kontynuacji nauki.
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Dyrektor Szkoły
Mariusz Ryś

Comments are closed.