browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

Posted by on 18 marca 2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych nauczyciele naszej szkoły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspierają uczniów i przekazują im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wykorzystują:

  • dziennik elektroniczny,
  • mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Dlatego bardzo prosimy Rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości, zwłaszcza w e-dzienniku.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

Comments are closed.