browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Posted by on 29 sierpnia 2020

Drodzy uczniowie. Szanowni rodzice.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Po blisko półrocznej przerwie wracamy do zajęć stacjonarnych. Niestety dalej w warunkach zagrożenia epidemiologicznego, które wymaga od nas wszystkich szczególnej ostrożności i zachowania rygorów sanitarnych. Dlatego rok szkolny rozpoczniemy w nieco innej formule. Zaczniemy go tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym 1 września o godzinie 800. Po niej udamy się do szkoły, nie będzie jednak wspólnego rozpoczęcia ale spotkania w klasach z wychowawcami. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą pod opieką wychowawców, dlatego bardzo proszę o stosowanie się do Ich poleceń. Oczywiście obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu i zachowanie dystansu społecznego, a rodziców i opiekunów również obowiązek zakrywania ust i nosa. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku, a w przypadku niepogody na dolnym korytarzu, ale dopiero po wejściu wszystkich uczniów do klas. Dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola wchodzą do budynku osobnym wejściem, zgodnie z zasadami przekazanymi na zebraniach z rodzicami.

Mam nadzieję, że mimo licznych obostrzeń ten rok szkolny będzie przebiegał spokojnie, bez zdarzeń ograniczających możliwość prowadzenia lekcji w szkole i przechodzenia na inne formy kształcenia. To jednak w dużej mierze zależy od nas samych i przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarnych, nie tylko w szkole.

Życzę zatem wszystkim uczniom udanego nowego roku szkolnego, samych sukcesów oraz jak najlepszych wyników w nauce, a całej społeczności szkolnej: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom dużo zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Szkoły

Comments are closed.