browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ziemię oczyszczamy – planecie pomagamy

Posted by on 27 września 2020

W każdy trzeci weekend września wiele organizacji oraz chętnych osób rusza sprzątać Polskę. Nasza szkoła co roku również włącza się w akcję ,,Sprzątanie Świata” . Tym razem ze względu na panującą pandemię nie wyruszyliśmy wszyscy razem, każda klasa dostała przydział miejsca do posprzątania. Cel pozostał ten sam: zadbać o nasz dom – naszą Ziemię. Uczniowie bardzo zaangażowali się w działania na rzecz najbliższego środowiska ich czujnym oczom nie umknęły nawet bardzo skryte wśród trawy papierki. Wyruszając w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni mieliśmy nadzieję, że będzie to tylko przegląd środowiska, jednak jak co roku zebraliśmy niestety kilka worków śmieci, największą ilość stanowiły butelki po alkoholu.

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

Comments are closed.