browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mam talent

Posted by on 16 kwietnia 2022

Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej wzięli udział w szkolnym konkursie „Mam Talent”. Zaprezentowali talenty muzyczne, taneczne, recytatorskie oraz malarskie. I miejsce zajął Jakub Wajda, II miejsce Kinga Wajda i Justyna Kos, III miejsce Anna Popek oraz Mateusz Cetera. Wyróżnienie otrzymała Martyna Wójcik i Patrycja Rzońca. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i pamiątkowe medale.

Comments are closed.