browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Posted by on 8 października 2023

Jak co roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były to wybory równe, tajne i bezpośrednie. Każdy uczeń klas I-VIII otrzymał kartę do głosowania z listą kandydatów oraz instrukcją głosowania. Potwierdził również na liście odbiór takiej karty.  Cieszy nas fakt, iż wszystkie oddane głosy były ważne, tzn. karty do głosowania wypełnione w sposób prawidłowy. Karty do głosowania znalazły się w urnie wyborczej, a następnie zostały przeliczone przez Komisję Skrutacyjną, która sporządziła protokół przedstawiony Panu Dyrektorowi i w poszczególnych klasach. Wyniki tegorocznych wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca – Julia Dynarowicz
Zastępca przewodniczącej – Łukasz Biga
Sekretarz – Patrycja Nawrocka
Skarbnik – Wojciech Dynarowicz.

Gratulujemy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu i życzymy zgodnej i owocnej pracy w roku szkolnym 2023/2024.

Opracowanie: mgr Anna Mikos

Comments are closed.